fbpx

Tips en venn om jobb som kjøletekniker og få 20.000 kroner ved ansettelse. Les om stillingen

Ventilasjon i næringsbygg – hva er de beste løsningene?

Balansert ventilasjon er en smart og miljøvennlig måte å holde både driftskostnader og energibruken nede. Ventilasjonsanlegget balanserer ventilasjonen ved at det er like mye tilluft av frisk luft til et rom eller lokale som avtrekk av «brukt» luft.

To prinsipper for balansert ventilasjon i næringsbygg

I næringsbygg er det hovedsakelig to prinsipper av å tilføre friskluft fra ventilasjonsanlegget til oppholdsrom: omrøringsventilasjon og fortrengningsventilasjon.

Omrøringsventilasjon er når friskluften blir tilført med relativt høy hastighet via ulike ventiler høyt oppe i rommet, enten på veggen eller i taket. Grunnen til at det kalles omrøringsventilasjon er at luften blir blandet med romluft (omrøring). Når friskluft og romluft blir blandet, avtar hastigheten og rommet får jevnere temperatur før luften når oppholdssonen. Det er mindre behov for å varme opp friskluften før den når oppholdssonen, ettersom den blir naturlig varmet opp når den blander seg med romluften.

Fortrengningsventilasjon (også kalt diffus ventilasjon) er når friskluften blir tilført direkte til oppholdssonen med lavere hastighet, enten via gulvet eller rister nederst på veggen. Friskluften fortrenger den brukte romluften oppover og ut av oppholdssonen. Den brukte luften blir sugd ut oppe ved taket.

Les også: Slik tar du vare på inneluften

Omrøringsventilasjon mest brukt

De fleste næringsbygg og kontorbygg benytter seg av omrøringsventilasjon. En av de store fordelene med dette prinsippet er at man også kan bruke ventilasjonsanlegget til å varme opp og å kjøle ned lokalet. Dette er også det prinsippet som er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet, fordi man kan tilføre kjølig, frisk luft uten at det oppleves som ubehagelig. Det er en energieffektiv måte å fjerne overskuddsvarme og kjøle ned rommet på.

En av ulempene med dette ventilasjonsprinsippet er at det fører til at forurensninger (for eksempel kroppslukt) blir blandet med luften i hele rommet. Her er det viktig å sørge for at anlegget tilfører nok friskluft slik at forurensninger blir tynnet ut til et nivå som ikke fører til ubehag eller helseskade.

Omrøringsventilasjon egner seg til lokaler med lav eller middels takhøyde og der det er mye aktivitet og bevegelse i rommet, for eksempel i kontorlokaler, klasserom og restauranter. Det er ikke det beste prinsippet for store, åpne lokaler med god takhøyde, fordi den friske tilluften vil få problemer med å nå ned til oppholdssonen.

Fortrengningsventilasjon best til store, åpne bygg

Med fortrengningsventilasjon må friskluften være 1-2 grader kaldere enn romluften (fordi den tilføres direkte i oppholdssonen), og derfor kan man ikke varme opp lokalene på denne måten. Bevegelse og aktivitet i rommet (for eksempel når personer går rundt) fører til at den friske luften blander seg med den brukte luften. Fortrengningsventilasjon passer best i store lokaler med god takhøyde, for eksempel i industrilokaler, på flyplasser og lignende.

Hvilket ventilasjonsanlegg er best?

En grundig gjennomgang av byggets konstruksjon og bruk er nødvendig for å sørge for riktig innregulering og en ansvarlig, helsebringende drift. SLK har lang erfaring med å installere ventilasjonsanlegg i alle typer næringslokaler. Våre rådgivere gjør en grundig kartlegging i forkant av prosjektering, og sørger for at bygget har et anlegg som er riktig dimensjonert til å levere balansert ventilasjon på et akseptabelt nivå. Kontakt oss gjerne for en prat om balansert ventilasjon.

Flere artikler fra SLK