Inneklima

For et godt inneklima er det viktig at ventilasjon og ventilasjonssystemer fungerer i harmoni med bygningens behov. Godt inneklima på arbeidsplasser bidrar til å øke trivsel, våkenhet og effektivitet, og er også viktig for å minke sykefraværet. Solheim og Larsen Klima AS har spesialisert seg på inneklima og alle komponentene som bidrar til best mulig inneklima.

Vi kan hjelpe med inneklimaundersøkelser hvor vi logger luftkvaliteten, og gjøre innregulering av luftmengder samt optimalisering av driftsparametere for ventilasjonsanlegg.

Energibesparende løsninger for inneklima

Om du er i fasen hvor ditt bygg skal få på plass løsninger for inneklima kan vi hjelpe med alt fra prosjektering og undersøkelser til levering, montering og jevnlig service på ventilasjonsløsningene. Vi sertifiseres årlig både i FSE-L kurs og kuldeteknikerne er også F-gass sertifiserte. I tillegg har vi jevnlig bedriftsinterne kurs som holdes både av intern kompetanse, men også av fagfolk fra våre leverandører.

Vi fokuserer på at løsningene vi leverer samt jobber med skal være mest mulig energieffektive, så uansett om du har behov for service, modernisering, rehabilitering eller nytt anlegg for best mulig inneklima er vi et trygt valg.

Ønsker du å høre mer om inneklima, eller vår bistand – ta kontakt her.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo, men tar oppdrag innen inneklima i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.