Ventilasjon

Vi innehar stor ekspertise på inneklima, og hvordan ventilasjon bidrar til å gi best mulig luftsirkulasjon og termisk komfort.

For å få best mulig inneklima er det nødvendig å ha god ventilasjon og et driftsikkert ventilasjonsanlegg. Hos Solheim og Larsen Klima AS er vi særdeles opptatt av gode løsninger for ventilasjon. Vi innehar stor ekspertise på inneklima , og hvordan ventilasjon bidrar til å gi best mulig luftsirkulasjon og termisk komfort.

I forhold til ventilasjon kan vi hjelpe til med alt ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg og rehabilitering, reparasjoner og service, til prosjektering og montering av nye anlegg. Vi kan hjelpe med automasjon for ventilasjon, og vi tilbyr også ventilasjonsservice

Sertifisert for å levere god ventilasjon

Våre teknikere er en god blanding av elektromekanikere, prosjektledere og automatikkmekanikere, hvor alle teknikere er FSE-L kurset og sertifisert årlig, og våre kjølenteknikereogså innehar sertifisering for F-gass. I kombinasjon med våre ansattes lange erfaring og vårt fokus på bedriftsinterne kurs i regi av våre mest kompetente medarbeidere samt eksterne foredragsholdere fra våre leverandører sier vi at vi er sertifisert for å levere god ventilasjon.

Om du ønsker vår hjelp med ventilasjon ta kontakt her.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo, men kan levere og hjelpe med klimaanlegg i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.