En person legger en nøkkel inn i et sikkerhetssystem.
En person legger en nøkkel inn i et sikkerhetssystem.

Automasjon

Smart automasjon handler i det store og hele om å få et optimalt inneklima med god, balansert ventilasjon der vi får full utnyttelse av energien til lave driftskostnader. Automasjon er selve navet i moderne bygninger og sørger for at alle systemer og tekniske områder samhandler på en god og kostnadseffektiv måte.

Automasjon og integrering av ulike systemer (for eksempel ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og kjøleanlegg) er essensen i hva SLK gjør. Vi har spesialisert oss på automasjon i bygninger som omfatter styring, regulering og overvåking av klimaanlegg.

Alle våre automatikkmekanikere gjennomfører årlig FSE-L kurs, som er lovpålagt for alle som skal utføre tavlearbeid. I tillegg har vi et bedriftsinternt undervisningsopplegg, der vi deler erfaringer og kunnskap med hverandre. I tillegg henter vi ofte inn ekstern ekspertise, gjerne fra leverandørene våre. Dette for å til enhver tid inneha ekspertise på de beste og mest moderne løsningene innen byggautomasjon.

Hva gjør en automatiker?

Energieffektiv automasjon

Solheim og Larsen Klima AS ble startet i 2012, og vi har i dag over 30 teknikere med spisskompetanse innen automatisering av kjøling og ventilasjon.

En av årsakene til at vi har vokst til dagens størrelse så fort, er vårt fokus på energieffektive løsninger for ventilasjonsaggregater og ventilasjonsanlegg – i tillegg til at vi har stor ekspertise på inneklima. Våre prosjektledere er involvert i flere store ombyggingsprosjekter i Oslo for automasjon av klimaanlegg. Dette har gitt oss en unik kompetanse og solid erfaring med å finne de beste løsningene for automasjon og systemintegrasjon.

Smarte løsninger gir lavere driftskostnader

Med en god plan for integrasjon av systemer, får du et effektivt SD-anlegg (sentralt driftsovervåkingsanlegg) som sørger for å holde energibruken og driftskostnadene nede. SLK er en totalleverandør av tjenester tilknyttet smart automasjon, ventilasjon og kjøling. Vi kan bidra med ulike løsninger og systemintegrasjoner for alle typer bygg, og vi har lang erfaring med leveranser av krevende løsninger for driftskontroll og automasjonssystemer.

SLK installerer automasjon til godkjente ventilasjons- og kjølesystemer, og kan bistå med prosjektering og installering av automasjon til nye bygg. Vi kan også bidra med forbedring av eksisterende ventilasjon, eller om nødvendig også utskifting av hele eller deler av ventilasjonsanlegget.

Serviceavtale

Ønsker du å inngå serviceavtale med SLK? Vi tilbyr alle avtalekunder en kundekontakt som har full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag. I tillegg har vi et eget døgnåpent servicenummer kun for avtalekunder.

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om automasjon eller serviceavtale på automasjon.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.