Serviceavtale

Har du behov for service på tekniske anlegg og/eller inneklimarelaterte problemstillinger? Vi har serviceavtale med store, private eiendomsforvaltere og offentlige bygg over hele Oslo og Viken. Alle avtaler blir utformet etter anleggets størrelse, drift og funksjon.

Dette inngår i en serviceavtale

Når du inngår en serviceavtale med SLK får du

  • nødvendig opplæring i drift av anlegget.
  • fastsatte tider for service i anbefalt hyppighet.
  • et døgnåpent servicenummer du kan ringe.
  • forslag til nødvendige utbedringer underveis.

Dersom du har et kjøleanlegg, stilles det en del krav til blant annet lekkasjekontroll, i tillegg til flere krav til kjøling og håndtering av farlige F-gasser. SLK har teknikere med F-gass-sertifisering som kan utføre arbeid med anleggene etter gjeldende normer og regelverk.

Vi setter opp faste tider for lovpålagte lekkasjekontroller, slik at du slipper å følge med på når dette bør gjøres. Du blir varslet i forkant av kontroller, og vi sender alltid en rapport etterpå med informasjon om avvik og eventuelle forslag til utbedringer.

Totalleverandør innen byggautomasjon

SLK er en totalleverandør av tjenester tilknyttet smart byggautomasjon, ventilasjon og kjøling. Vi kan bidra med automasjonsløsninger og systemintegrasjoner for alle typer bygg, og vi har lang erfaring med leveranser av krevende løsninger for driftskontroll og automasjonssystemer.

Vi har teknisk ekspertise og spisskompetanse innen byggautomasjon, og kan levere løsninger med full integrasjon av styring, regulering og overvåking av tekniske installasjoner i bygg via gode SD-anlegg (sentralt driftsovervåkingsanlegg).

SD-anlegget er det viktigste verktøyet for effektiv drift og sørger for at systemene holder energibruk og kostnader nede. Her blir alle systemer samkjørt (ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, regulering osv.), og anlegget varsler også om driftsforstyrrelser. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for alle som skal drifte anleggene – spesielt i store, komplekse bygg.

Vi er med i hele prosessen

SLK installerer godkjente kjølesystemer, og kan bistå med prosjektering og installering av nye systemer som følger dagens krav. Vi kan også bidra med forbedring av eksisterende ventilasjon, eller om nødvendig også utskifting av hele eller deler av ventilasjonsanlegget.

Når anlegget er klart, sørger vi også for at bygningseier og de som skal drifte anlegget får god opplæring og trygghet til å uføre jobben.

Rask responstid og døgnåpent servicenummer

Alle våre teknikere er utstyrt med egne servicebiler, slik at de kan komme raskt ved hasteoppdrag. Har du et anlegg med driftsstans, er det avgjørende at dette blir kontrollert så fort som mulig for å minimere skadeomfanget. Derfor får du som avtalekunde et eget servicenummer du kan ringe til hele døgnet.

Grundig opplæring og høy kompetanse på våre teknikere sørger for at du får et driftssikkert ventilasjonsanlegg som holder vedlikeholds- og driftskostnader nede. Dette gir best mulig effekt og lengst mulig levetid for anleggene.

Ønsker du serviceavtale med SLK? Send oss en forespørsel så tar vi kontakt så raskt som mulig.

Ønsker du serviceavtale med SLK? Send oss en forespørsel så tar vi kontakt så raskt som mulig.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.