En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Klimaanlegg

God innetemperatur og frisk luft er viktig for å holde konsentrasjonen oppe over tid. Et klimaanlegg bidrar til å få god luftsirkulasjon i bygningen, samt å kjøle, varme og rense/avfukte luften slik at inneklimaet holder best mulig termisk komfort.

SLK leverer klimaanlegg til kontorbygg, skoler, restauranter, næringsbygg og boligblokker. Vi har stor ekspertise på inneklima og kan hjelpe med klimaanlegg og balansert ventilasjon uansett om det er behov for prosjektering og installering, modernisering og rehabilitering eller bare å utføre jevnlig service og vedlikehold.

Lavere energibruk med balansert ventilasjon

For å oppnå et lavt energiforbruk, i bygninger med balansert ventilasjon er det viktig at anlegget installeres i henhold til forskrift og etter leverandørens veiledning. Blir det ubalanse i anlegget, vil energibruken øke i tillegg til at luftkvaliteten blir dårligere og man kan få ujevn temperatur og luftsirkulasjon.

Teknikerne våre får grundig opplæring og vet hva de skal gjøre når de er på oppdrag. De sørger for at anlegget installeres som det skal, og gir opplæring i drift av anlegget ved behov.

Sertifisering innen F-gass

Klimaanlegg med kjølende effekt benytter ofte fluorholdige gasser (F-gass), også kjent som klimagasser. Dette medfører strenge reguleringer og krav til kjøling fra Miljødirektoratet som må overholdes. Alle våre kjøleteknikere er F-gass sertifiserte, og utfører lekkasjekontroller i henhold til F-gassforordningen. Vi loggfører alle kontroller i henhold til lovkravene.

Vi leverer energieffektive klimaanlegg

Solheim og Larsen Klima AS ble etablert i slutten av 2012, og siden den tid har vi vokst til et firma med stabil og stor kundemasse. Våre teknikere har lang erfaring fra arbeider med klimaanlegg som tilfredsstiller alle tenkelige krav til et godt inneklima. Når vi leverer klimaanlegg, er vi opptatt av å få på plass miljøvennlige og energieffektive løsninger.

Smarte og energieffektive løsninger

Endel bygninger blir ikke brukt hele døgnet, som for eksempel kontorlokaler og skoler. De færreste klimaanlegg trenger å gå for fullt hele døgnet. Tidsstyring, sensorer og automatiserte løsninger bidrar til at anlegget får optimal drift gjennom dagen og natten. Dette tilpasser vi når vi monterer og setter i drift anlegget.

Drift og serviceavtale

SLK kan være med i hele prosessen fra prosjektering og planlegging via installering og igangsetting av klimaanlegg til kvalitetskontroll, service og vedlikehold. Vi utfører blant annet lovpålagte lekkasjekontroller på anlegg med kjøling i en fast tidssyklus. Vi sørger også for at bygningseier og de som skal drifte anlegget får god opplæring og trygghet til å uføre jobben.

Ønsker du å inngå serviceavtale med SLK? Hos oss får du en kundekontakt med full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag. Du får et eget døgnåpent servicenummer som er tilgjengelig for avtalekunder. Vi har serviceavtaler med store private eiendomsforvaltere, og våre servicekontrakter blir utformet i samråd med våre oppdragsgivere.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om klimaanlegg.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.