SLK - en mann i svart skjorte som jobber på en datamaskin
SLK - en mann i svart skjorte som jobber på en datamaskin

Service

Ventilasjonsanlegget er kanskje det anlegget som bruker mest energi i et bygg og som krever kontinuerlig kontroll og service for å opprettholde et godt inneklima.

Det er svært viktig å sikre at anleggene gjør den jobben de skal til lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Får anlegget en kort driftsstans kan dette få store konsekvenser, men også normal slitasje påvirker hvordan inneluften blir. Derfor er det viktig med forebyggende vedlikehold og jevnlige kontroller for å avdekke mulige feil som kan komme.

Med en serviceavtale hos SLK får du et forutsigbart opplegg med faste tider for service og vedlikehold. Dette trenger du ikke å holde styr på selv, da vi styrer alt fra vår side.

Service på ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg trenger jevnlig service. Dette innebærer blant annet filterbytte, rengjøring av aggregat, kontroll av sikkerhetsfunksjoner, oppgradering/skifte av slitte deler, tilpasning av software og så videre.

Service på kjøleanlegg

Denne type service på kjøleanlegg kan innebære lekkasjekontroll, etterfylling av kjølemedier, sjekk etter kondens, sjekk av motor og vifter og så videre.

Service på byggautomasjon

Service på byggautomasjon kan for eksempel være oppgradering av software, kontroll av sensorer og nødsystemer og så videre. En del av disse automatikk-kontrollene blir utført eksternt via en driftssentral hos oss, men vi kommer alltid innom til oppsatte tider for å se på anlegget fysisk.

På SLK har vi lang erfaring med byggautomasjon og SD-anlegg. Teknikerne setter opp gode varslingsrutiner for driftsstans og feil på anlegget, slik at noen har en kontinuerlig overvåking av hele systemet.

Grundig arbeid og god kvalitet

Selv om vi sier at drifts- og vedlikeholdskostnader skal være så lave som mulig, så er vi opptatt av at dette aldri skal gå ut over sikkerhet og andre hensyn. Derfor får alle ansatte grundig opplæring i systemene de skal håndtere, slik at de har de nødvendige kvalifikasjonene som trengs for å overvåke anleggene.

Hva inngår i en serviceavtale?

SLK er med i hele prosessen, det vil si prosjektering, planlegging, installering og igangsetting av klima- og ventilasjonsanlegg – samt til kvalitetskontroll, service og vedlikehold. Vi har dermed god kunnskap om anlegget, og vet hvordan det kan driftes på en lønnsom måte, hvor ofte anlegget bør ha service og når det er lurt å legge inn vedlikeholdsarbeid.

Når du inngår en serviceavtale med SLK får du:

  • nødvendig opplæring i drift av anlegget.
  • fastsatte tider for service i anbefalt hyppighet.
  • et døgnåpent servicenummer du kan ringe.
  • forslag til nødvendige utbedringer underveis.

Dersom du har et kjøleanlegg, stilles det en del krav til blant annet lekkasjekontroll. Vi setter opp faste tider for lovpålagte lekkasjekontroller, slik at du slipper å følge med på når dette bør gjøres.

Egen kundekontakt

Ønsker du å inngå serviceavtale med SLK? Hos oss får du en kundekontakt med overordnet ansvar for anlegget og full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag. Kontaktpersonen sørger for at anlegget får den oppfølgingen som trengs, og at alle involverte teknikere til enhver tid vet hva som skal gjøres.

Du får et eget døgnåpent servicenummer som er tilgjengelig for avtalekunder. Vi har serviceavtaler med store private eiendomsforvaltere, og våre servicekontrakter blir utformet i samråd med våre oppdragsgivere.

Servicekontraktene våre utformes alltid sammen med oppdragsgiver. Vi har lang erfaring med en omfattende bredde tilknyttet ventilasjon, kjøling, og byggautomasjon, og har derfor god oversikt på hvilke serviceintervaller som bør følges. Dette inkluderer vi i våre anbefalinger. Vårt mål vil alltid være at avtalen skal sikre anlegg uten driftsstans eller høye driftskostnader.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om serviceavtaler hos SLK.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.