to menn ser på enheten. Ansatte i et selskap som driver med produksjon av klimaanlegg og innvendig kjøling
to menn ser på enheten. Ansatte i et selskap som driver med produksjon av klimaanlegg og innvendig kjøling

Ventilasjonsservice

Alle moderne bygg har et ventilasjonsanlegg som sørger for frisk, god inneluft med passe temperatur. Anlegget må jevnlig kontrolleres, og det er viktig å gjennomføre ventilasjonsservice for å opprettholde best mulig inneklima.

Ventilasjonsanlegget er gjerne sammensatt av mange ulike komponenter og deler som skal fungere sammen – i mange tilfeller kobles det også til et ventilasjonsaggregat, kjøleanlegg og varmeanlegg. Ved feil eller driftsstans kan anlegget bli påført store skader dersom feilen ikke utbedres i tide.

Det er også viktig å rense aggregat og filter for å minske brannfaren. I anlegg som blir overopphetet eller har mye støvpartikler i for eksempel filteret, er det høyere fare for at det oppstår brann. Dessuten kan dårlig inneluft gjøre oss trøtte, slitne og i noen tilfeller syke.

Med en serviceavtale hos SLK, sørger vi for at ventilasjonsanlegget hele tiden fungerer optimalt og skaper et godt inneklima.

Service på ventilasjonsanlegg

Vi har elektromekanikere og automatikkmekanikere parate for å hjelpe med ventilasjonsservice. Vi gjør alle arbeider som forbindes med

  • ventilasjonsservice, herunder rengjøring av viftemotorer og ventilasjonsaggregat.
  • kontroll av ventilasjonsanlegg.
  • kontroll på styringspanel.
  • filterskifte (en gang i året).

I tillegg vil vi vurdere behov for moderniseringer og utskiftinger, og foreslå når det er fornuftig å gjøre dette.

Etter hver kontroll får du en rapport med en beskrivelse av hva som er blitt gjort, samt eventuelle anbefalinger.

Våre elektromekanikere og automatikkmekanikere tar årlig FSE-L kurs, og vi har bedriftsinterne opplegg hvor både interne ressurser og fagpersoner fra våre leverandører holder foredrag. På denne måten sikrer vi oss at vi til enhver tid er mest mulig oppdatert når vi utfører ventilasjonsservice.

Hva inngår i en ventilasjonsservice?

Når du inngår en serviceavtale med SLK får du:

  • nødvendig opplæring i drift av anlegget.
  • fastsatte tider for service i anbefalt hyppighet.
  • et døgnåpent servicenummer du kan ringe.
  • forslag til nødvendige utbedringer underveis.

Vi utfører som regel to kontroller av ventilasjonsanlegget hvert år før varmebehov (på høsten) og før kuldebehov (på våren). Kontroll og service blir gjennomført på ca. samme tid hvert år, og du slipper å avtale tid for dette. Din kontaktperson hos oss koordinerer alt og tar kontakt med deg når det er tid for service.

Rask responstid og døgnåpent servicenummer

Ved driftsstans eller akutte feilmeldinger har vi rask responstid. Som avtalekunde får du også et telefonnummer du kan ringe til hele døgnet, slik at du får hjelp når det oppstår noe akutt.

Ønsker du å inngå en serviceavtale med SLK? Kontakt oss i dag for å sette opp en avtale.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.