Tjenester

Byggautomasjon

Få ned driftskostnadene med smarte systemer som styrer, overvåker og regulerer bygningers tekniske og elektriske anlegg. For å få et optimalt inneklima med god, balansert ventilasjon, riktig utnyttelse av energi og lave driftskostnader må systemene fungere og jobbe sammen. Det er her byggautomasjon kommer inn – selve hjernen/navet i moderne bygninger.

Kjøling

Det er mange ulike behov for et kjøleanlegg; enten om det er i et kontorlandskap, i en boligblokk eller et serverrom man trenger kjøling. Disse anleggene kan være svært energikrevende og kostbare å holde i drift. Med jevnlig service og kontroller sikrer du optimal drift av kjøleanlegget.

Ventilasjon

Frisk luft og et godt inneklima bidrar til at vi holder oss våkne og opplagte gjennom dagen, og sørger for økt trivsel og produktivitet. I alle nybygg er det krav til installasjon av ventilasjonsanlegg som sørger for god luftsirkulasjon. Vi er eksperter på ventilasjon – fra prosjektering til drift og service.

Prosjektering

Vi tilbringer store deler av dagen innendørs, enten på skole, jobb eller hjemme. Luften vi puster inn er viktig for både helse og velferd. Dårlig inneluft kan føre til trøtthet, hodepine, redusert konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og tilbakevendende luftveisinfeksjoner. Derfor er det viktig å ha et godt ventilasjonsanlegg som sørger for å rense inneluften og skape best mulig inneklima.

Service

Det er svært viktig å sikre at anleggene gjør den jobben de skal til lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Får anlegget en kort driftsstans kan dette få store konsekvenser, men også normal slitasje påvirker hvordan inneluften blir. Derfor er det viktig med forebyggende vedlikehold og jevnlige kontroller for å avdekke mulige feil som kan komme.

SD anlegg

SD-anlegg

SD-anlegg er et kontrollsystem som styrer og overvåker byggets energibruk. Ved å installere et slikt anlegg kan du redusere kostnader knyttet til energi, samt oppnå mindre utslipp og et sunnere og mer behagelig inneklima.