Krav til kjøling

Bruken av f-gasser skal fases ned og myndighetene har innført avgifter, importkontroll og strenge regler for nytt utstyr og bruk av f-gasser.

F-gassforordningen: krav til anleggseiere

For å redusere utslipp av skadelige klimagasser, har EU og Norge innført regelverket om fluorholdige klimagasser EF nr. 842/2006 (F-gassforordningen). I 2020 ble det besluttet å fase ned bruk av f-gass.

De nye reglene omfatter blant annet et forbud mot å etterfylle fluorholdige klimagasser med en GWP-faktor på 2500 eller mer i forbindelse med service på eller vedlikehold av kjøleanlegg med en fyllingsmengde på 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer.

Du kan lese mer om lovverket og hvilke regler som gjelder her.

Service og vedlikehold

Vi utfører service og vedlikehold på de aller fleste typer kjøleanlegg. SLK er et F-gasssertifisert firma, det vil si at alle våre kuldeteknikere er F-gass-sertifiserte og hele tiden oppdatert på gjeldende lovverk. Vi kan hjelpe med konvertering av eksisterende kjøleanlegg fra f-gasser til et godkjent kuldemedium. Vi kan også hjelpe med prosjektering og installering av nye kjøleanlegg i de tilfellene hvor kuldesystemene er eldre og modne for utskifting.

Trenger du en vurdering av kuldeanlegget? Kontakt oss for å avtale tid for gjennomgang.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.