SLK - En veldig lang gang med inneklima
SLK - En veldig lang gang med inneklima

Inneklima

Et godt inneklima er viktig for helse og trivsel. Dårlig inneluft kan fort føre til hodepine, trøtthet og dårlig konsentrasjon. Alle som sliter med astma og allergi er spesielt utsatt hvis det ikke er godt nok inneklima.

Hvor viktig er det med et godt inneklima?

Nye bygg og boliger er tettbygd og godt isolert for å spare energi og hindre varmetap. Ventilasjon og inneklima er derfor en av de viktigste faktorene å ta hensyn til når man prosjekterer et nytt bygg, uansett om det er bolig, skole, kontorlokale eller næringsbygg.

Tette bygg og mer forurensning i lufta gjør at vi har et økende behov for et rent og godt inneklima. Teknologiske utstyr bidrar blant annet til mer støv både hjemme, på skolen og i kontorbygg. Dette påvirker alle, spesielt personer med allergi eller astma.

Innelufta bør være så ren som mulig uten støv og partikler fra pollen og svevestøv. I tillegg bør lufta ha riktig fuktinnhold og temperatur.

Sørger du for et godt inneklima på arbeidsplassen, vil du bidra til økt trivsel blant de ansatte. De holder seg våkne og konsentrert til å jobbe mer effektivt gjennom dagen. Ren og frisk inneluft sørger for å holde sykefraværet nede.

Spesialist på balansert ventilasjon

SLK har spesialisert seg på balansert ventilasjon så vel som annen ventilasjon, og alle komponentene som bidrar til best mulig inneklima på arbeidsplassen. Vi prosjekterer, monterer og igangsetter nye, moderne anlegg som er tilrettelagt for hvert enkelt bygg etter bygningens behov og muligheter.

Andre ting vi kan hjelpe med er inneklimaundersøkelser (for å kartlegge luftkvaliteten), innregulering av luftmengder og optimalisering av driftsparametre for ventilasjonsanlegg.

Ventilasjon renser innelufta

Alle bygg har et ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon som skal rense innelufta for partikler, fukt, lukt og radon og tilføre ren og frisk luft. Nye anlegg er tilrettelagt for stillegående drift og for å bruke minst mulig energi på å bytte ut innelufta. De sørger også for at lufta har riktig kvalitet. Hvis boligen eller lokalet holder jevn, riktig temperatur, vil ventilasjon hindre fuktskader fra mugg og sopp.

Det stilles allerede strenge krav til å bygge energieffektivt med et godt inneklima, og energikravene kommer til å skjerpes i årene som kommer. Vi er på god vei til å få en standard der nye bygg vil kunne produsere all energi selv.

Smart energibruk med byggautomasjon

Det er ingen vits i å «fyre for kråka». Skoler og kontorbygg blir bare brukt i deler av døgnet, og det er derfor ikke behov for oppvarming eller andre funksjoner hele døgnet. Ventilasjonsanlegget trenger ikke å gå for fullt hele dagen, dette kan vi tilpasse med byggautomasjon, som blant annet innebærer tidsstyring og sensorer.

Drift og serviceavtale

SLK er med i hele prosessen fra prosjektering og planlegging, via installering og igangsetting av anlegget, til kvalitetskontroll, service og vedlikehold. Vi utfører blant annet lovpålagte lekkasjekontroller på anlegg med kjøling i en fast tidssyklus. Vi sørger også for at bygningseier og de som skal drifte anlegget får god opplæring og trygghet til å utføre jobben – slik at de kan tilrettelegge for best mulig inneklima.

Vi fastsetter tider for service og kontroller innenfor en fast syklus, og holder selv kontroll på når det er tid for de ulike servicetypene der vi har serviceavtaler og rammeavtaler.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en komplett leverandør av ventilasjon og inneklima.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.