Et stort metallrør med ledninger festet til. Et selskap som produserer klimaanlegg og innvendig kjøling
Et stort metallrør med ledninger festet til. Et selskap som produserer klimaanlegg og innvendig kjøling

Kjøleteknikk

Kjøleteknikk (eller kuldeteknikk) innebærer at man har kunnskap om gassene og vet både hvordan man skal håndtere dem og hvordan man skal reparere skader/avvik på anlegg.

Kjøleteknikk for større bygg

Det stilles en rekke krav til kjøleteknikk når man har et kjøleanlegg, blant annet at man bruker sertifiserte kjøleteknikere som er oppdatert på lovverket.

Kjøleanlegg (kuldeanlegg) bruker skadelige klimagasser for å kjøle ned luft og vann, og det er derfor strenge krav til anleggseiere om alt fra loggbokføring til intervaller for lekkasjekontroller.

Vi har sertifiserte kjøleteknikere

Alle teknikerne hos Solheim og Larsen Klima AS (SLK) er sertifiserte innen F-gass og kan utføre service, vedlikehold, lekkasjekontroll og reparasjoner på de aller fleste typer kjøleanlegg. Herunder også luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr. Vi utfører blant annet lovpålagte lekkasjekontroller i en fast tidssyklus, uten at du trenger å avtale tid for dette.

Dersom anlegget ditt har kjøleteknikk som benytter fluorholdige klimagasser utfører vi lekkasjekontroll i henhold til gjeldende lovkrav. Våre kjøleteknikere fører også loggbok som overholder alle krav satt av Miljødirektoratet.

Serviceavtale

Vi tilbyr serviceavtaler til alt fra kommunale og statlige bygg til bedrifter og borettslag. For avtalekunder har vi også et døgnåpent telefonnummer som kan benyttes. Kontakt oss i dag for mer informasjon rundt dette.

Ta kontakt om du har spørsmål om kjøleteknikk, eller ønsker et anbud på våre tjenester.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.