Lekkasjekontroll

Dersom din bedrift sitter på et stasjonært kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr, så er du som anleggseier lovpålagt i Norge gjennom EU-direktiv å utføre jevnlig lekkasjekontroll. Dette for å forhindre utslipp av skadelige klimagasser.

Anleggseier er ansvarlig for at firma som utfører lekkasjekontroll er sertifiserte ihht. F-gassforordningen. Du kan lese mer om f-gassorordningen og hvilke regler som gjelder her.

Alle kuldeteknikere i Solheim og Larsen Klima AS er F-gass-sertifiserte og holder seg oppdatert på gjeldende lovverk.

Ta kontakt med oss om ønsker du mer informasjon om lekkasjekontroll eller f-gass generelt.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.