en mann i rød skjorte jobber på et elektrisk panel.
en mann i rød skjorte jobber på et elektrisk panel.

Rammeavtale

SLK har teknikere med høy kompetanse på service innen kjøling og automasjon – og alt som handler om drift av ventilasjon, varme- og kuldeanlegg. Gjør en rammeavtale med oss i dag.

Dette inngår i en rammeavtale hos SLK

  • nødvendig opplæring i drift av anlegget.
  • fastsatte tider for service i anbefalt hyppighet.
  • et døgnåpent servicenummer du kan ringe.
  • forslag til nødvendige utbedringer underveis.

Hos oss får du en egen kontaktperson med full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag.

Rask responstid og døgnåpent servicenummer

Alle våre teknikere er utstyrt med egne servicebiler, slik at de kan komme raskt ved hasteoppdrag. Har du et anlegg med driftsstans, er det avgjørende at dette blir kontrollert så fort som mulig for å minimere skadeomfanget. Derfor får du som avtalekunde et eget servicenummer du kan ringe til hele døgnet.

Grundig opplæring og høy kompetanse på våre teknikere sørger for at du får et driftssikkert ventilasjonsanlegg som holder vedlikeholds- og driftskostnader nede.

Dette gir best mulig effekt og lengst mulig levetid for anleggene.

Ta kontakt for å sette opp en avtale.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.