Luftkondisjonering rør er stilt opp i et stort rom. Et selskap som produserer klimaanlegg og innvendig kjøling
Luftkondisjonering rør er stilt opp i et stort rom. Et selskap som produserer klimaanlegg og innvendig kjøling

Ventilasjon

Frisk luft og et godt inneklima bidrar til at vi holder oss våkne og opplagte gjennom dagen, og sørger for økt trivsel og produktivitet. I alle nybygg er det krav til installasjon av ventilasjonsanlegg som sørger for god luftsirkulasjon. Vi er eksperter på ventilasjon – fra prosjektering til drift og service.

Renere luft med balansert ventilasjon

Riktig ventilasjon gir frisk luft og sørger for en god innetemperatur, samtidig som det fjerner fukt og luftforurensing. Inneluften blir renere og mer behagelig.

Nye bygninger er tette og mangler den naturlige ventilasjonen som man har i eldre hus og bygninger. Derfor er det svært viktig å installere et ventilasjonsanlegg som er riktig dimensjonert for bygget og hva det skal brukes til. Spesielt i større bygg er det viktig at anlegget gir frisk luft til alle områder og sikrer god luftsirkulasjon.

SLK designer, leverer og monterer ventilasjonsanlegg med balansert ventilasjon til alle typer bygninger – både skoler, sykehus, næringslokaler, boligblokker, butikker, restauranter og kontorbygg. For å få optimal inneluft må anlegget tilpasses og dimensjoneres etter størrelse og bruksområde. Dette har vi lang erfaring med etter mange år i bransjen.

Optimal inneluft med lave driftskostnader

Vi leverer driftssikre ventilasjonsanlegg som er tilpasset bygningen og bruken i både nye og eksisterende bygg. Hos oss er vi opptatt av å finne de beste løsningene for ventilasjon, og vi har over 30 teknikere og mekanikere med spisskompetanse på inneklima.

Sertifisert for å levere god ventilasjon

Hos SLK er kunnskap og kvalitet svært viktig.

Våre teknikere er en god blanding av elektromekanikere, prosjektledere og automatikkmekanikere. Hvert år gjennomfører de FSE-L-kurs og sertifiseringskurs. Kjøleteknikerne gjennomfører også årlige sertifiseringer innen F-gass.

Automasjon – bruk energien når du er på plass

Mange bygg blir bare brukt i deler av døgnet, som skoler, kontorbygg og så videre. Det er ingen vits i å «fyre for kråka», og de færreste ventilasjonsanlegg trenger å gå for fullt hele døgnet. Tidsstyring og sensorer bidrar til at anlegget får optimal drift gjennom dagen og natten. Dette tilpasser vi når vi monterer og setter i drift anlegget.

Drift og serviceavtale

SLK kan være med i hele prosessen fra prosjektering og planlegging via installering og igangsetting av anlegget til kvalitetskontroll, service og vedlikehold. Vi utfører blant annet lovpålagte lekkasjekontroller på anlegg med kjøling i en fast tidssyklus. Vi sørger også for at bygningseier og de som skal drifte anlegget får god opplæring og trygghet til å uføre jobben.

Vi fastsetter tider for service og kontroller innenfor en fast syklus, og holder selv kontroll på når det er tid for de ulike servicetypene der vi har serviceavtaler og rammeavtaler.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en komplett leverandør av ventilasjon

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.