En person som skriver på et stykke papir med en blyant
En person som skriver på et stykke papir med en blyant

Prosjektering

Vi tilbringer storee deler av dagen innendørs, enten på skole, jobb eller hjemme. Luften vi puster inn er viktig for både helse og velferd. Dårlig inneluft kan føre til trøtthet, hodepine, redusert konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og tilbakevendende luftveisinfeksjoner. Personer med astma og allergi er spesielt utsatte, men også friske mennesker trenger ren inneluft. Derfor er det viktig å ha et godt ventilasjonsanlegg som sørger for å rense inneluften og skape best mulig inneklima.

SLK leverer komplette ventilasjonsanlegg og kuldeanlegg, og har solid erfaring med prosjektering av ventilasjon, kjøling og byggautomasjon.

Få ren inneluft med balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon og annen ventilasjon bidrar til at forurensninger i luften (for eksempel støv, pollen, avgasser og fukt) blir fjernet og erstattet med ren og frisk luft. Anlegget sørger også for at rommet får riktig temperatur. Et rom som er for varmt eller for kaldt vil påvirke dagsformen, og kan blant annet føre til at man blir forkjølet eller syk. Konsentrasjonen og prestasjonen blir også påvirket.

For at et ventilasjonsanlegg skal fungere optimalt – både alene og i samhandling med andre tekniske installasjoner, elektronikk og sensorstyringer – er det viktig å se på helheten og ikke hver del for seg.

Hva vil det egentlig si?

Tverrfaglig kompetanse er et must

I alle byggeprosjekter, store som små, ser man på helheten i alle installasjoner som skal fungere sammen. For eksempel tilrettelegger vi ventilasjonsanlegget for tidsstyring etter aktivitetsnivået i løpet av døgnet. Ventilasjonsanlegget blir koblet sammen med elektriske installasjoner (lys, varme og så videre) og kan også styres via automatikk. Byggautomasjon er svært viktig for at et anlegg skal kunne fungere optimalt gjennom hele døgnet og samtidig bruke minst mulig energi.

Fra prosjektering til ferdigstillelse

Hos SLK er både prosjektledere, elektromekanikere, kuldeteknikere og automatikkmekanikere involvert i prosjekteringsfasen. Dette gjør vi for å sikre at alle elementer blir gjennomgått og at anlegget får utnyttet sitt potensiale.

Vi utfører prosjektering i forbindelse med anbudsprosesser, og kan også fungere som rådgivere for eiendomsbesittere og driftsselskaper – spesielt når det er snakk om å skifte ut eller oppgradere anlegg.

Byggautomasjon, ventilasjon og kjøling er komplekse installasjoner som krever erfaring og kompetanse for å sikre at utførelsen holder høy kvalitet og overholder myndighetenes krav. Alle våre ansatte får eierskap til prosjektene de er involvert i, og de jobber kontinuerlig for å sikre kvalitet i alle ledd.

Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene. Dette gjelder helt fra prosjektering til anlegget er ferdig installert og klart til bruk. Ved overlevering gir vi grundig opplæring til alle som skal drifte anlegget, slik at det ikke skal oppstå startproblemer.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en komplett automasjonsleverandør.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.