Kjøling

Det er mange ulike behov for et kjøleanlegg; enten om det er i et kontorlandskap, i en boligblokk eller et serverrom man trenger kjøling. Disse anleggene kan være svært energikrevende og kostbare å holde i drift.

Med jevnlig service og kontroller sikrer du optimal drift av kjøleanlegget. Vi utfører service etter fastsatte tidsintervaller, og sørger for å holde anlegget i god stand. Ser vi at det begynner å bli slitasje på noen deler, eller oppdager vi noe som kan oppgraderes for å få en mer effektiv og kostnadsbesparende drift, tar vi tak i dette og kommer med en faglig anbefaling.

Fra prosjektering til drift

Vi installerer, drifter og vedlikeholder kjøleanlegg tilknyttet ventilasjon eller kjøling av serverrom og lignende. En del av disse anleggene inneholder fluorholdige gasser (f-gasser) som er nødvendige for kjøling av gass eller vann.

F-gasser er fluorholdige gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. KFK- og HKFK-gasser er eksempler på fluorholdige klimagasser som er faset ut, fordi disse gassene bidrar til å bryte ned ozonlaget som beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling.

Siden 2015 har det ikke vært tillatt å etterfylle HKFK-gasser i eldre anlegg. Mange bygg har i dag anlegg som opprinnelig brukte HKFK-gasser og må konvereres om.

Sertifisert innen F-gass

Alle våre kuldeteknikere er F-gass-sertifiserte, og kan hjelpe med konvertering av eksisterende kjøleanlegg fra HKFK-gasser til et godkjent kuldemedium. Vi kan også hjelpe med prosjektering og installering av nye kjøleanlegg i de tilfellene hvor kjølesystemene er eldre og modne for utskifting. Alt gjør vi naturligvis etter gjeldende lovverk og standarder.

Vi har egne kuldeteknikere med spisskompetanse innen kjøling, og som er involvert i alle faser av et kjøleanleggs livsløp – fra prosjektering til service og lekkasjekontroll. Teknikerne bistår også anleggseiere med opplæring og nødvendig informasjon for å kunne drifte anlegget på en forsvarlig og sikker måte.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en komplett automasjonsleverandør.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.