en mann i rød skjorte jobber på et elektrisk panel.
en mann i rød skjorte jobber på et elektrisk panel.

Feilsøking

Har du et ventilasjonsanlegg som ikke fungerer optimalt? SLK kan bistå deg med feilsøking og utbedringer. Vi har også tilbud om serviceavtale og kan gjøre forebyggende tiltak som sikrer en stabil og god drift i mange år.

Feilsøking på styringsautomatikk, ventilasjon, varme- og kuldeanlegg

Balansert ventilasjon, kjøleanlegg og byggautomatikk er kompliserte systemer som krever at mange elektriske og mekaniske komponenter fungerer til enhver tid. Selv en liten feil kan stoppe store ventilasjonsanlegg fra å fungere og ødelegge inneluften.

Feilsøking på slike anlegg skal utføres av erfarne teknikere med god oversikt over alle komponenter og hvordan disse fungerer. Dette er nødvendig for å kunne finne årsaken til feilen og for å vite hvordan man kan hindre at feilen oppstår igjen senere.

Det kan være krevende å søke etter feil i et komplekst, sammensatt system. Det er viktig at den som gjør denne jobben har kompetanse og kunnskap om anlegget, slik at vedkommende vet hvordan feilen kan rettes uten at det oppstår følgefeil.

Det er også viktig å gjennomføre regelmessige kontroller og generell service på anlegget for å forebygge feil og slitasjeskader.

Grundig opplæring

Alle SLK sine teknikere får grundig opplæring i anleggene de jobber med. De gjennomgår også ulike kurs og sertifiseringer for å være best rustet til å håndtere alle feilmeldinger på anlegg innen ventilasjon, kjøling og byggautomasjon. Vårt fokus er å rette opp i feil på en måte som sikrer et stabilt og driftssikkert anlegg for å få best mulig inneklima.

Er med i hele Serviceavtale

Uansett om du har en serviceavtale eller ikke, kan vi hjelpe deg med å utbedre ventilasjonsanlegget. God inneluft har stor betydning for trivsel og helse. Dersom du ønsker en serviceavtale med SLK, er det bare å ta kontakt med oss.

Vi sørger for at alle anlegg og systemer blir vedlikeholdt, og utfører service til fastsatte tider. Dette koordineres av en prosjektleder hos oss som sørger for at anleggene og systemene blir kontrollert av mekaniker eller tekniker (avhengig av type anlegg). Du slipper å ha oversikt over hvem som har gjort hva – dette tar vi oss av. Etter hvert serviceoppdrag får du en rapport med tydelig beskrivelse av hva som er blitt gjort, samt eventuelle forslag til forebyggende tiltak.

Vi har rask responstid

Når anlegget får en stopp eller det oppstår feil på anlegget, kan vi være på plass innen kort tid. Teknikerne har med seg en god del standardutstyr i bilen, slik at de kan utbedre feilen med en gang i de fleste tilfeller. Dette sparer deg for både tid og kostnader.

Ta kontakt om du har spørsmål om pris på feilsøking eller lurer på om vi kan utføre feilsøking på ditt anlegg.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.