Prosjektering, installasjon og service på kjøleanlegg

Opplever du at arbeidslokalene varmes opp, og at det er ukomfortabelt høy temperatur på arbeidsplassen, så vil et kjøleanlegg tilknyttet ventilasjon kunne bedre situasjonen betraktelig. Kjøleanlegg kan også benyttes for å holde temperaturen lav på serverrom eller i andre deler av lokaler hvor det er ønskelig med lavere temperatur.

Solheim og Larsen Klima AS har et team med dyktige kjøleteknikere, som alle er sertifiserte for å håndtere fluorholdige gasser – nøkkelelementet for at kjøleanlegg skal fungere. Med omfattende erfaring med forskjellige løsninger kan vi hjelpe med alt fra å prosjektere riktig løsning for ditt behov, via installering og kvalitetskontroll, til service, vedlikehold og lovpålagte lekkasjekontroller.

Kvalitet, service og konkurransedyktig prising på tjenester tilknyttet kjøleanlegg

Hos oss er det ikke tillat med snarveier. Vi jobber effektivt, og setter høy stolthet i at vi leverer til avtalt tid. I tillegg skal kvaliteten på tjenestene og produktene vi leverer alltid være plettfri. Vi utfører derfor internkontroller under installasjon og oppgradering av kjøleanlegg, for å sikre at våre klienter sitter igjen med et problemfritt anlegg med lavest mulig driftskostnader.

Vi er også opptatt av service, dette gjelder både for hvordan du opplever oss som selskap, og i forhold til at vi vil etterstrebe tilrettelegging for service med riktige intervaller for ditt anlegg. Kjøleanlegg benytter skadelige klimagasser for å kjøle ned luft og vann, og det stilles derfor krav til anleggseiere om alt fra loggbokføring til intervaller for lekkasjekontroller. Vi kjenner lovkravene godt, og vil inkludere disse i våre tilbud om service på ditt anlegg slik at du sitter igjen med visshet om at du overholder EU-direktiver og norsk lov.

Ta kontakt om du har spørsmål om kjøleanlegg, eller ønsker et anbud på våre tjenester