Om du har behov for kjøleteknikk er Solheim og Larsen Klima AS sine kjøleteknikere F-gass sertifiserte og utfører service, vedlikehold, lekkasjekontroll og reparasjoner på de aller fleste typer kjøleanlegg. Herunder også luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr.

Om dere har kjøleteknikk som benytter fluorholdige klimagasser utfører vi lekkasjekontroll i henhold til lovkrav. Våre kjøleteknikere fører også loggbok som overholder alle krav satt av Miljødirektoratet.

OBS! Dersom man benytter kjøleteknikk basert på HKFK (hydroklorfluorkarboner) er det fra 2015 ikke lenger lov å etterfylle med brukt/gjenvunnet HKFK. Hør gjerne med våre kjøleteknikere hvilke alternativer dere har dersom kjøleanlegg benytter HKFK.

Les mer om loggbokføring for kjøleteknikk her.

Kjøleteknikk for større bygg

I 2014 hadde vi en av de varmeste sommerne i Norge noensinne målt, og i store deler av denne tiden måtte man fremdeles på jobb. Med kjøleteknikk og kjølingsanlegg installert kan man ta høyde for nye varme somre samtidig som man forbedrer inneklima betraktelig.

Solheim og Larsen Klima AS kan bistå med alt fra prosjektering av kjøleteknikk til installasjon, modernisering, service, reparasjoner, lekkasjekontroll og vedlikehold av kjøleteknikk.

Ta kontakt om du har spørsmål om kjøleanlegg, eller ønsker et anbud på våre tjenester.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo, men tar oppdrag innen kjøleteknikk i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.