Om din bedrift sitter på et stasjonært kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr, så er du som anleggseier lovpålagt i Norge gjennom EU-direktiv å utføre jevnlig lekkasjekontroll. Dette for å forhindre utslipp av skadelige klimagasser.

Anleggseier er ansvarlig for at firma som utfører lekkasjekontroll er sertifiserte ihht. F-gassforordningen.
Alle kuldeteknikere i Solheim og Larsen Klima AS er F-gass sertifiserte.

Hvor ofte bør lekkasjekontroll utføres?

Lekkasjekontrollens hyppighet avgjøres av størrelsen på anlegget, og nedenfor følger de generelle retningslinjene for hvilken hyppighet kontroller bør utføres:
* Veier ditt anlegg over 3 kg skal lekkasjekontroll utføres årlig
* Veier ditt anlegg over 30 kg skal lekkasjekontroll utføres hver 6. måned
* Veier ditt anlegg over 300 kg skal lekkasjekontroll utføres kvartalsvis
I tillegg er det for anlegg over 300 kg også krav til et system for automatisk deteksjon av lekkasjer, da slike anlegg også potensielt kan slippe ut større mengder skadelige klimagasser.

Føring av loggbok

Det er krav om at alle anlegg med egenvekt over 3 kg fører loggbok. I loggbok skal man inkludere informasjon om:
* Fyllingsmengde
* Type gass
* Avtappet og tilført gass under service og vedlikehold
* Resultat av lekkasjekontroll
* Datoer, og hvem som utførte oppgaver
* Firma som står ansvarlig for utførelse
* Ved lekkasje, kravspesifikasjon til reparasjon (innen 1 måned)
* Reparasjonsdokumentasjon med dato og informasjon om utførende part
* Skroting og avhending av gass og mer
* Miljødirektoratet er ansvarlig for oppfølging av at F-gassforordningen overholdes, og det er derfor smart å engasjere en bedrift som kan dette godt. Vi hjelper til med all dokumentasjon, og våre sertifiserte kuldeteknikere har fullt utstyrte servicebiler, slik at vi ofte under lekkasjekontrollen kan utføre reparasjoner på stedet om nødvendig.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om lekkasjekontroll, eller vår hjelp med utførelse.