Rammeavtale

Ønsker du rammeavtale på anlegg eller aggregater med balansert ventilasjon? SLK har avtaler med store private eiendomsforvaltere og offentlige etater over hele Oslo og Viken. Alle servicekontrakter blir utformet i samråd med våre oppdragsgivere.

SLK har teknikere med høy kompetanse på service innen kjøling og automasjon – og alt som handler om drift av ventilasjon, varme- og kuldeanlegg.

Ta kontakt for å sette opp en avtale.

Dette inngår i en rammeavtale

  • nødvendig opplæring i drift av anlegget.
  • fastsatte tider for service i anbefalt hyppighet.
  • et døgnåpent servicenummer du kan ringe.
  • forslag til nødvendige utbedringer underveis.

Hos oss får du en egen kontaktperson med full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag.

Rask responstid og døgnåpent servicenummer

Alle våre teknikere er utstyrt med egne servicebiler, slik at de kan komme raskt ved hasteoppdrag. Har du et anlegg med driftsstans, er det avgjørende at dette blir kontrollert så fort som mulig for å minimere skadeomfanget. Derfor får du som avtalekunde et eget servicenummer du kan ringe til hele døgnet.

Grundig opplæring og høy kompetanse på våre teknikere sørger for at du får et driftssikkert ventilasjonsanlegg som holder vedlikeholds- og driftskostnader nede.

Dette gir best mulig effekt og lengst mulig levetid for anleggene.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.