Rammeavtale

Vi har serviceavtaler og rammeavtale med store private eiendomsforvaltere, og våre servicekontrakter blir utformet i samråd med våre oppdragsgivere.

Har du behov for service på tekniske anlegg og/ eller inneklimarelaterte problemstillinger?

Ta kontakt og vi setter opp en avtale med en av våre teknikere.

God kundeservice

Solheim og Larsen Klima AS har teknikere med høy automatikk kompetanse for drifting av ventilasjon, varme- og kuldeanlegg.

Hos oss får du en kundemottaker med full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag.

Eget døgnåpent servicenummer tilgjengelig for avtalekunder.

Vi har serviceavtaler med store private eiendomsforvaltere, og våre servicekontrakter blir utformet i samråd med våre oppdragsgivere.

Leverings- og ferdigstillelsesfrist

Da alle våre teknikere er utstyrt med egne servicebiler, er vi fleksible med hensyn til hasteoppdrag.

Med servicekoordinator, som har full oversikt over hvor teknikerne til en hver tid befinner seg, er vi godt rustet til å betjene en økende kundeportefølje. Vi har lang erfaring med oppdragsgivere som krever rask responstid og god dokumentasjon på utførte oppdrag.

Høy kompetanse på våre teknikere sikrer også at våre klienter gjennomgående får problemfrie anlegg, som igjen resulterer i lavere driftskostnader.

Solheim og Larsen klima AS sikrer gjennom vårt KS-system for utførelse av service- og vedlikeholdsarbeider, at vårt tekniske personell til enhver tid utfører og foreslår arbeider i tråd med anlegg spesifikke drift- og vedlikehold instrukser. Benyttelse av til enhver tid gjeldene forskrifter med normer, utnyttelse til å finne tekniske og økonomiske optimale løsninger. Dette gir best mulig effekt og lengst mulig levetid for anleggene.