Serviceavtale

Har du behov for service på tekniske anlegg og/eller inneklimarelaterte problemstillinger? Vi har serviceavtale med store, private eiendomsforvaltere og offentlige bygg over hele Oslo og Viken. Alle avtaler blir utformet etter anleggets størrelse, drift og funksjon.

Dette inngår i en serviceavtale

Når du inngår en serviceavtale med SLK får du

  • nødvendig opplæring i drift av anlegget.
  • fastsatte tider for service i anbefalt hyppighet.
  • et døgnåpent servicenummer du kan ringe.
  • forslag til nødvendige utbedringer underveis.

Dersom du har et kjøleanlegg, stilles det en del krav til blant annet lekkasjekontroll, i tillegg til flere krav til kjøling og håndtering av farlige F-gasser. SLK har teknikere med F-gass-sertifisering som kan utføre arbeid med anleggene etter gjeldende normer og regelverk.

Vi setter opp faste tider for lovpålagte lekkasjekontroller, slik at du slipper å følge med på når dette bør gjøres. Du blir varslet i forkant av kontroller, og vi sender alltid en rapport etterpå med informasjon om avvik og eventuelle forslag til utbedringer.

Rask responstid og døgnåpent servicenummer

Alle våre teknikere er utstyrt med egne servicebiler, slik at de kan komme raskt ved hasteoppdrag. Har du et anlegg med driftsstans, er det avgjørende at dette blir kontrollert så fort som mulig for å minimere skadeomfanget. Derfor får du som avtalekunde et eget servicenummer du kan ringe til hele døgnet.

Grundig opplæring og høy kompetanse på våre teknikere sørger for at du får et driftssikkert ventilasjonsanlegg som holder vedlikeholds- og driftskostnader nede. Dette gir best mulig effekt og lengst mulig levetid for anleggene.

Ønsker du serviceavtale med SLK? Send oss en forespørsel så tar vi kontakt så raskt som mulig.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.