Ventilasjonsservice

Vi har elektromekanikere og automatikkmekanikere parate for å hjelpe med ventilasjonsservice. Vi gjør alle arbeider som forbindes med ventilasjonsservice, herunder rengjøring av viftemotorer og ventilasjonsaggregat, kontroll av ventilasjonsanlegg, kontroll på styringspanel, tilstandskontroll samt ved behov moderniseringer og utskiftinger.

Våre elektromekanikere og automatikkmekanikere tar årlig FSE-L kurs, og vi har bedriftsinterne opplegg hvor både interne ressurser og fagpersoner fra våre leverandører holder foredrag. På denne måten sikrer vi oss at vi til enhver tid er mest mulig oppdatert når vi utfører ventilasjonsservice.

Ventilasjonsservice tilpasset deres behov

Våre vanlige ventilasjonsservice avtaler er en årlig kontroll av ventilasjonsanlegget, hvor vi tar kontakt og avtaler tid i samme område hvert år. Ved større eller eldre anlegg kan vi også strekke oss til en tettere oppfølging. Dersom dere har avtale om ventilasjonsservice med Solheim og Larsen Klima AS vil vi også være raskt på pletten dersom anlegget som gir ventilasjon trenger akutt assistanse.

Med høy kompetanse på inneklima, dyktige prosjektledere og til enhver tid oppdatert kunnskap er vi et trygt valg for ventilasjonsservice.

Så om du har behov for ventilasjonsservice eller har spørsmål – ta kontakt her.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo, men tar oppdrag med ventilasjonsservice i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.