Hvordan ettermontere balansert ventilasjon?

Med dyre strømpriser er det mange nordmenn som leter etter energieffektive løsninger til hjemmet – også når det kommer til ventilasjon. Ved å ettermontere balansert ventilasjon i boligen din, kan du få en rekke fordeler.

Balansert ventilasjon sikrer at brukt luft trekkes ut og erstattes med ren og frisk luft, samtidig som 70–90 % av varmen overføres fra den gamle til den nye luften. Siden mye av varmen gjenvinnes, kan dette spare deg for mye energi som ellers ville gått til oppvarming.

I Norge installeres balansert ventilasjon i alle nye boliger, og de aller fleste boliger bygget i 2010 eller senere har denne ventilasjonsformen. Dersom du bor i en bolig fra 60-, 70- eller 80-tallet, er det sannsynligvis naturlig ventilasjon via spalter eller veggventiler.

Fordeler ved å ettermontere balansert ventilasjon

Siden tradisjonelle ventilasjonsløsninger kan gi kaldt trekk i boliger, er det mange som stenger ventilasjonen av i vintermånedene. Dette kan gi dårlig inneklima og utilstrekkelig luftutbytting.

Mange velger å oppgradere ventilasjonssystemet i eldre boliger ved å ettermontere balansert ventilasjon. Dette kan by på flere fordeler:

 • Energibesparende
 • Bedre inneklima året rundt
 • Den friske luften vil fordeles mer effektivt til boligens rom
 • Fuktskader, muggsopp og kondens forebygges
 • Mengden radon i luften reduseres
 • Man slipper kaldt trekk
 • God kontroll på luftmengde og inneluft
 • Enova-støtte gis om ventilasjonsløsningen dekker minst 50 % av bruksareal

Tenk på dette før du installerer balansert ventilasjon

Dersom du ønsker å ettermontere balansert ventilasjon i en bygning, er det viktig å planlegge nøye i forkant. Husk at i nyere boliger vil ventilasjonskanalene og øvrig utstyr som tilhører ventilasjonsanlegget stort sett være skjult bak bjelker og vegger.

Skal man ettermontere balansert ventilasjon i en eksisterende bolig, er det utfordrende å gjemme ventilasjonskanaler på samme måte. Derfor bør du tenke over hvor mye du er villig til å akseptere av synlige ventilasjonskanaler og annet utstyr.

Fra det funksjonelle perspektivet vil det ofte være uproblematisk å ettermontere balansert ventilasjon. Er imidlertid boligeier opptatt av det estetiske, kan det kanskje være problematisk med en innkassing i taket eller synlige rør.

Med god planlegging er det imidlertid mulig å finne en løsning som er tilfredsstillende både når det kommer til funksjonalitet og estetikk.  

Slik går du frem for å ettermontere balansert ventilasjon

Montøren kan vise deg ulike forslag til hvordan balansert ventilasjon kan monteres i boligen din. Du som kunde ønsker sannsynligvis at ventilasjonssystemet skal være minst mulig synlig.

Husk imidlertid på at du som regel må forvente å se deler av ventilasjonssystemet. Systemets innkassing trenger ikke nødvendigvis å være midt i oppholdssoner som kjøkken eller stue, men heller på gangen. 

Skal du ha balansert ventilasjon som er minst mulig synlig, kan det være lurt å tenke på montering i forbindelse med større rehabiliteringsprosjekter. Planlegger du for eksempel å bytte ut tak eller gulv i en eldre bolig, kan kanaler skjules bak overflatene.

Plassering av ventilasjonsaggregat

Et ventilasjonsaggregat vil ofte bli plassert i en bod dersom det er rom for det. Aggregatet bør ikke plasseres inntil soverom, siden dette kan medføre plagsomt støy.

Det er vanligvis ønskelig å ha ventilasjonsaggregatet på varm side for å unngå unødvendig mye varmetap. Skal det stå på kald side av boligen, er det nødvendig å ta enkelte forhåndsregler. Skal gjennomføring gå gjennom dampsperre, må denne tettes tilstrekkelig.

Når man tenker over plassering er det også viktig å huske på at aggregatet skal være lett tilgjengelig for service, og at det skal ha tilgang på strøm.

Hvordan utnytte boligens konstruksjoner best mulig?

Hvilke løsninger som passer best vil kunne variere fra bygning til bygning. Her er noen generelle grep som fungerer bra i mange tilfeller:

 • Kanalanlegg kan spres i loftetasje (kaldloft er optimalt) og ha rør ned i rommene under
 • Vertikale rørføringer mellom etasjer kan gå via skap
 • Innkassing kan plasseres ved siden av skap og dermed fremstå som en del av skapet
 • Føringsveier kan gå via boder
 • Aggregat kan plasseres i bod
 • Bjelkelag tilrettelegger for horisontale kanaler under rehabilitering
 • Om tak skal byttes ut kan horisontale kanaler legges under takoverflaten

SLK hjelper med installasjoner

Ser du etter energibesparende ventilasjonsløsninger? Solheim og Larsen Klima har mye kunnskap om temaet, og hjelper deg gjerne med ettermontering av balansert ventilasjon.

Vi hjelper deg med å finne en løsning som er optimal for boligen din. Ta kontakt med SLK for mer informasjon!