Prosjektering av ventilasjon, kjøling og byggautomasjon

Solheim og Larsen Klima AS sine prosjektledere, elektromekanikere og automatikkmekanikere besitter stor kompetanse på prosjektering av ventilasjon, kjøling og byggautomasjon.

Vi utfører prosjektering primært i forbindelse med anbudsprosesser, men kan også fungere i en rådgivende kapasitet for eiendomsbesittere og driftselskaper – spesielt når det vurderes utskifting eller oppgradering av anlegg.

Byggautomasjon, ventilasjon og kjøling er komplekse installasjoner, og krever erfaring og kompetanse for å sikre at utførelsen holder høy kvalitet og overholder myndighetenes krav. Våre ansatte er særdeles opptatt av kvalitet i alle ledd, og vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Dette gjelder helt fra fabrikk til ferdig installasjon, med tilhørende merking og kvittering av protokoll ved trykktesting. Vi hjelper også med igangkjøring, innreguleringsjustering og rengjøring før overlevering.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en komplett automasjonsleverandør.