En person legger en nøkkel inn i et sikkerhetssystem.
En person legger en nøkkel inn i et sikkerhetssystem.

Byggautomasjon

Få ned driftskostnadene med smarte systemer som styrer, overvåker og regulerer bygningers tekniske og elektriske anlegg. For å få et optimalt inneklima med god, balansert ventilasjon, riktig utnyttelse av energi og lave driftskostnader må systemene fungere og jobbe sammen. Det er her byggautomasjon kommer inn – selve hjernen/navet i moderne bygninger.

Byggautomasjon, eller automasjon, sørger for at alle de tekniske systemene i et bygg blir integrert i et felles driftssystem slik at de «snakker» sammen og utnytter de beste kvalitetene for å skape best mulig inneklima. Det er viktig at man tar med automasjon i planleggingsfasen i byggeprosjekter for å legge et godt grunnlag for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i mange år.

Hva gjør en automatikkmekaniker?

Spar energi og driftskostnader med smarte løsninger

Det er store utgifter å spare med smarte, energisparende alternativer. Dette kan for eksempel være lys som slår seg automatisk på/av og ventilasjonsanlegg som justerer seg når folk kommer/går.

Med en god plan for byggautomasjon får du systemer som samhandler perfekt og som sørger for å holde driftskostnadene nede på et minimum.

Totalleverandør innen byggautomasjon

SLK er en totalleverandør av tjenester tilknyttet smart byggautomasjon, ventilasjon og kjøling. Vi kan bidra med automasjonsløsninger og systemintegrasjoner for alle typer bygg, og vi har lang erfaring med leveranser av krevende løsninger for driftskontroll og automasjonssystemer.

Vi har teknisk ekspertise og spisskompetanse innen byggautomasjon, og kan levere løsninger med full integrasjon av styring, regulering og overvåking av tekniske installasjoner i bygg via gode SD-anlegg (sentralt driftsovervåkingsanlegg).

SD-anlegget er det viktigste verktøyet for effektiv drift og sørger for at systemene holder energibruk og kostnader nede. Her blir alle systemer samkjørt (ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, regulering osv.), og anlegget varsler også om driftsforstyrrelser. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for alle som skal drifte anleggene – spesielt i store, komplekse bygg.

SLK er med i hele prosessen

SLK installerer godkjente kjølesystemer, og kan bistå med prosjektering og installering av nye systemer som følger dagens krav. Vi kan også bidra med forbedring av eksisterende ventilasjon, eller om nødvendig også utskifting av hele eller deler av ventilasjonsanlegget.

Når anlegget er klart, sørger vi også for at bygningseier og de som skal drifte anlegget får god opplæring og trygghet til å uføre jobben.

Serviceavtale med døgnåpent servicenummer

Ønsker du å inngå serviceavtale med SLK? Hos oss får du en kundekontakt med full oversikt over pågående og kommende serviceoppdrag. I tillegg har vi et eget døgnåpent servicenummer som er tilgjengelig for avtalekunder. Vi har serviceavtaler med store private eiendomsforvaltere, og alle servicekontrakter blir tilpasset til hvert oppdrag.

Kontakt oss i dag hvis du ønsker å inngå serviceavtale eller har behov for en automatiker.

Vi holder til på Kolbotn like utenfor Oslo og opererer i hele Stor-Oslo inkludert Viken.