Få et smartere bygg med byggautomasjon

Moderne bygg blir stadig mer avanserte, og byggautomasjon er selve hjernen i bygget. Planlegg for gode løsninger som kan optimalisere og effektivisere drift og vedlikehold av ditt bygg.

Gode digitale løsninger gjør det meste i samfunnet litt enklere, og det å drive og eie et bygg er ikke noe unntak. Alt fra mindre næringsbygg til store anlegg som sykehus, skoler og kommunale bygg blir mer oversiktlige med en god hjerne, og hjernen i det moderne bygget er byggautomasjon. Med smart byggautomasjon har du hele tiden oversikt over inneklimaet, ventilasjon og energiutnyttelse i bygget, og du kan føle deg trygg på at de forskjellige tekniske områdene og løsningene jobber sammen for å skape en så effektiv og god drift som mulig.

Et lønnsomt bygg

Moderne byggautomasjon sørger for at de tekniske systemene i bygget blir integrert i et felles driftssystem. Dette skjer via et godt sentralt driftsovervåkingsanlegg eller SD-anlegg. SD-anlegget er det viktigste verktøyet for effektiv drift, og det er her alle systemer for ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring og annet samkjøres.

Det å planlegge tidlig og godt for smart byggautomasjon når et bygg skal settes opp eller rehabiliteres, gir et godt grunnlag for et funksjonelt og lønnsomt bygg. Et bygg der intelligente enheter tar seg av alle de tekniske anleggene og sørger for at disse blir integrert i stedet for å fungere hver for seg – eller i verste fall mot hverandre.

Les også: 5 tips til et bedre inneklima på kontoret.

Fordeler med smart byggautomasjon

Her er noen av fordelene med å velge smart byggautomasjon:

  • Reduserte utgifter
  • Bærekraftig og oversiktlig
  • Alt på ett sted

Utgiftene reduseres

Ettersom bygget ikke lenger har behov for like mye manuelt arbeid og inspeksjon, vil du også redusere driftskostnadene knyttet til bygget. I tillegg reduserer du risikoen for feil på systemene, og dette kan gi lavere vedlikeholdskostnader. En del løsninger for smart byggautomasjon har også smart overvåking, som gjør at systemet selv kan forutse når og hvor det kan oppstå svikt. Dermed kan du planlegge vedlikehold bedre, noe som igjen reduserer antallet timer uten drift. I tillegg er det store utgifter å spare på smarte løsninger som at lys slår seg av og på selv og at ventilasjonsanlegget justeres når folk kommer og går.

Reduserte driftskostnader og smartere drift av anlegget var de viktigste grunnene til at Skedsmotun bo- og behandlingssenter byttet ventilasjonsanlegg i 2020.

Bærekraftig og oversiktlig

Moderne bygg med moderne byggautomasjon har redusert CO2-utslipp. Dette skyldes blant annet at energiforbruket kan planlegges bedre og reduseres på sikt.

Med moderne løsninger for byggautomasjon får byggeier eller bedriftsleder også tilgang til alle målinger og innsikt i alle byggets systemer. Det blir lett å holde oversikt over alt som har betydning for bygget, og det er ikke like viktig å oppsøke lokalene fysisk for å få innsikt i driften. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for alle som skal drifte et anlegg.

Alt på ett sted

Hos SLK får du alt av tjenester knyttet til smart byggautomasjon, kjøling og ventilasjon på ett sted. Vi kan bidra med automasjonsløsninger og systemintegrasjon for alle typer bygg, og har lang erfaring med leveranser av krevende løsninger. Hos oss finner du fagfolk med spisskompetanse og teknisk ekspertise innen byggautomasjon. 

Ønsker du en serviceavtale med SLK?

Hos oss får du en egen kundekontakt, og vi har også en døgnåpen servicetelefon tilgjengelig for avtalekunder.

Les også: