Sentral eller desentral ventilasjon i næringsbygg?

Et næringsbygg er avhengig av et velfungerende ventilasjonsanlegg dersom inneluften skal være av god kvalitet. Balansert ventilasjon er den vanligste ventilasjonsløsningen. Denne ventilasjonsløsningen transporterer brukt luft ut av en bygning, og erstatter luften med en like stor mengde frisk luft. Her finnes både sentral eller desentral ventilasjon å velge mellom.

Næringsbygg kan også velge ventilasjonssystemer som naturlig ventilasjon og mekaniske avtrekksvifter. Hvilket ventilasjonssystem som passer best for ditt næringsbygg, avhenger av både størrelse og hvilke krav en stiller. 

Foruten type ventilasjon, er det nødvendig å ta hensyn til plasseringen av aggregatene, og her skiller vi gjerne mellom sentral og desentral ventilasjon. 

Hva er forskjellen på sentralisert og desentralisert ventilasjon?

Når man skal installere et nytt ventilasjonssystem i et næringsbygg, er plasseringen av aggregatene viktig å ta hensyn til. Sentralisert ventilasjon innebærer at et felles aggregat installeres i et spesifikt område – som for eksempel i et teknisk rom.

Man kan også velge å installere desentralisert ventilasjon. Da blir aggregater plassert ulike steder i bygningen. Med desentral ventilasjon blir aggregatet vanligvis installert i nærheten av rommene som skal ventileres.

Hva er best – sentral eller desentral ventilasjon?

Plasseringen av ventilasjonsaggregatet i bygningen, påvirker hvordan bygget kan eller bør brukes. Derfor er dette noe man bør planlegge nøye. 

I utgangspunktet er det ikke noen kvalitetsmessige forskjeller på sentral eller desentral ventilasjon. Hver av løsningene kan ha sine sterke og svake sider; det er først og fremst næringsbyggets utforming og størrelse som avgjør hva som er best for bygget.

Positive og negative sider ved sentral ventilasjon

Sentralisert ventilasjon byr på den fordelen at det kan være færre avkast og luftinntak i bygget. Dette gjør plasseringen enklere. Et ventilasjonsanlegg som dette er også enklere å holde ved like, og kan enkelt installeres på byggets tak, i en kjeller eller et teknisk rom.

Den største ulempen ved sentralisert ventilasjon kan muligens være at lukt kan transporteres mellom ulike rom i bygget. I tillegg vil det også være behov for flere sjakter i bygningen.

Positive og negative sider ved desentral ventilasjon

Desentralisert ventilasjon setter ikke like høye krav til sjaktareal som sentral ventilasjon. Samtidig setter systemet et ganske stort krav til tekniske arealer der aggregatene er plassert.

Denne ventilasjonstypen innebærer flere avkast og inntak for luft, og disse kan i noen tilfeller være utfordrende å finne gunstige plasseringer for. Noen synes desentralisert ventilasjon har et høyere støynivå, på grunn av flere aggregater i bygget.

Blant de største fordelene ved å velge desentralisert ventilasjon fremfor sentralisert, kan vi nevne lavere energiforbruk og gode tilpasningsmuligheter for den enkeltes behov.

Velg riktig ventilasjon til næringslokalene dine

Vi i SLK har bred kompetanse og lang erfaring innen ventilasjon, kjøling og byggautomasjon for næringsbygg, og kan bistå med alt fra prosjektering til ferdigstillelse. Gjennom oss kan du også motta hjelp med service, kvalitetskontroll og drift av ventilasjonsanlegget.

Vi hjelper deg gjerne med å avgjøre hva slags ventilasjonssystem som passer best til næringsbygget ditt – enten det er snakk om desentralisert og sentralisert ventilasjon. Her vil både størrelse, bruksområde og utforming ha mye å si.

Leter du etter en komplett leverandør av ventilasjonssystemer?

Kontakt oss i dag, og få gode råd til valg av ventilasjonsløsning!

Les også: