Ventilasjonsanlegg i næringsbygg – de beste løsningene?

Balansert ventilasjonsanlegg er en smart og miljøvennlig måte å holde både driftskostnader og energibruk nede. Ventilasjon balanserer ventilasjonen ved å tilføre like mye frisk luft til et rom eller lokale som blir fraktet ut av «brukt» luft. Les om ulike ventilasjonsanlegg i næringsbygg, og hva som er de beste løsningene.

To prinsipper for balansert ventilasjonsanlegg i næringsbygg

Om du trenger ventilasjonsanlegg for næringsbygg, finnes det i hovedsak to anlegg til oppholdsrom: omrøringsventilasjon og fortreningsventilasjon.

Omrøringsventilasjon

Dette vil si at frisk luft tilføres med relativt høy hastighet via ulike ventiler høyt oppe i et rom, på veggen eller i taket. Begrepet kommer fra at luften blandes med romluft (omrøring). Når frisk luft og romluft blandes, avtar hastigheten og rommet får en jevnere temperatur før luften når oppholdssonen. Altså er det mindre behov for å varme opp friskluften før den når oppholdssonen, siden den varmes naturlig når den blander seg med romluften.

Fortreningsventilasjon (diffus ventilasjon)

Fortreningsventilasjon er når friskluften blir tilført direkte til oppholdssonen med lavere hastighet, enten via gulvet eller rister nederst på veggen. Friskluften fortrenger den brukte romluften oppover og ut av oppholdssonen. Den brukte luften blir sugd ut oppe ved taket.

Les også: Slik tar du vare på inneluften

Omrøringsventilasjon brukes mest

Denne ventilasjonsmetoden varmer og kjøler ned et lokale, og anbefales av Norges astma- og Allergiforbund. Anlegget tilfører kjølig, frisk luft uten at det lir ubehagelig for mennesker i bygget. Samtidig er det en energieffektiv måte å fjerne overskuddsvarme og kjøle ned rommet på.

Omrøringsventilasjon fører til at forurensninger – som kroppslukt – blander seg med luften i hele rommet. Man bør derfor sørge for at anlegget tilfører nok frisk luft. På denne måten tynnes forurensningen såpass mye ut at det ikke fører til ubehag eller helseskade.

I lokaler med lav eller middels takhøyde, samt mye aktivitet og bevegelse i rommet, passer omrøringsventilasjon godt. Eksempler på dette kan være i kontorlokaler, klasserom og restauranter. Løsningen passer dårligere for store, åpne lokaler med høy takhøyde. Den friske luften vil få problemer med å nå ned til oppholdssonen i bygget.

Fortrengningsventilasjon best til store, åpne bygg

Fortreningsventilasjon krever at friskluften må være 1-2 grader kaldere enn romluften. Den tilføres direkte i oppholdssonen, og bidrar ikke til å varme opp lokalene på denne måten. Bevegelse og aktivitet i rommet (som når personer går rundt) gjør at den friske luften blander seg med brukt luft. Denne ventilasjonsmetoden passer best i store lokaler med god takhøyde, som industrilokaler, flyplasser og lignende.

Hvilket ventilasjonsanlegg er best?

Hvis du vurderer å installere ventilasjon i bygget ditt, er det nødvendig med grundig gjennomgang av byggets konstruksjon og bruk. Da er det større sannsynlighet for å finne riktig inneregulering for å ha en ansvarlig, helsebringende drift.

Ta kontakt med oss for en prat om balansert ventilasjon

Vi i SLK har lang erfaring med å installere ventilasjonsanlegg i alle typer næringslokaler. Vår rådgivere gjør en grundig kartlegging i forkant av prosjektering. De undersøker om det aktuelle bygget har et anlegg som er riktig dimensjonert til å levere balansert ventilasjon på et akseptabelt nivå.

Les også: