Inneklima: Slik tar du vare på den

Godt inneklima er viktig for at vi skal ha det bra der vi befinner oss. Les våre tips til hvordan vi kan ta vare på inneluften.

Definisjon inneklima

Astma- og allergiforbundet definerer inneklimaet etter fem faktorer:

  • Det termiske miljøet, er selve romluften (temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk og aktivitetsnivå). Innetemperaturen blir for eksempel ulikt påvirket i et kontorlandskap der alle sitter mye stille og i et lokale der alle er i aktivitet (lager eller butikk).
  • Det atmosfæriske miljøet, som er alt vi puster inn av gasser/damper, lukter og partikler i lufta. Dette kan være bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff (hudavfall, flass og middrester). Andre ting som påvirker det atmosfæriske miljøet er kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim, stekeos og lukt fra matlaging.
  • Det aktiniske miljøet, som er sammensetningen av naturlig lys og elektrisk belysning. Her bør man sørge for belysning med riktig lysstyrke, som ikke blender eller reflekterer i skjermer og vinduer. Andre ting som inngår i det aktiniske miljøet, er eventuell radongass og elektriske/magnetiske felt.
  • Det akustiske miljøet, som er lyd og oppfattelsen av lyd (lydoverføring og etterklang). Mye støy og vibrasjoner kan påvirke konsentrasjonsevnen. Eldre ventilasjonsanlegg, eller anlegg som er feildimensjonert, kan forårsake støy på arbeidsplassen.
  • Det mekaniske miljøet, som hovedsakelig handler om inventar og innredning. Her inngår gulv (sklisikkert eller glatt?) og hvordan rommet/lokalet er innredet og tilpasset til brukerne. Det er viktig å se på ergonomi, sittestillinger og generell utforming av arbeidsplassen.

Konkrete tiltak for bedre inneklima

Alle disse faktorene påvirker vår opplevelse av inneklimaet og inneluften. Det kan være lurt å se på ulike tiltak for å sikre godt inneklima for medarbeiderne dine. Er noen for eksempel plaget av matos, kan man se på muligheter for å blokkere partiklene og lukten fra å spre seg til andre rom enn kjøkkenet. Rengjøring av lokalene bør gjøres etter kontortid/stengetid, slik at man begrenser lukt og avdamping av rengjøringsmidler mest mulig når medarbeiderne er på jobb.

Tips: les gjerne også våre 5 tips til et bedre inneklima på kontoret.

Et godt klimaanlegg sørger for god luftkvalitet

Alle disse faktorene som vi har listet opp leder egentlig til et viktig spørsmål: Har arbeidsplassen et velfungerende klimaanlegg? Her kommer vi til kjernen i hele temaet inneklima. Med et godt ventilasjonsanlegg får du bedre inneluft, samtidig som du sørger for at man ikke trenger å åpne vinduene for å lufte. Innestengt luft påvirker konsentrasjonen, men det kan også være mye støy, støv og partikler som kommer inn via et åpent vindu.

Derfor er det essensielt med et godt anlegg som er riktig dimensjonert for bygget og bruken.

Dette var den av de viktigste grunnene til at SLK ble engasjert til å installere nytt anlegg på Skedsmotun bo- og behandlingssenter, forteller Knut Larsen, daglig leder i SLK.I utgangspunktet var oppdraget vårt å oppgradere anlegget, men etter grundige beregninger kom vi frem til at et nytt ventilasjonsanlegg ville sørge for bedre inneklima for beboerne, mindre støy og lavere energikostnader.

Du kan lese mer om dette prosjektet her.

Flere tips til godt inneklima

Har du noen spørsmål om inneklimaet i deres lokaler? Våre rådgivere tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan optimalisere driftskostnader og energibruk.

Les også: