Behovsstyrt ventilasjon: Hva er det og hvorfor er det viktig?

Et optimalt inneklima med et godt balansert ventilasjonsanlegg er viktig i de fleste bygg. Moderne bygg og industrianlegg får imidlertid stadig flere tekniske systemer, utstyr og sensorer som kan være utfordrende å navigere manuelt. Ved å installere behovsstyrt ventilasjon – smart byggautomasjon – kan du sikre mer energi-og kostnadseffektiv bruk av ressursene.

Hva er behovsstyrt ventilasjon og byggautomasjon?

Kort fortalt omfatter automasjon teknologi, utstyr eller prosedyrer som gir systemer i en eiendom, selvregulerende kontroll. Systemet er en form for behovsstyrt ventilasjon som bidrar til å styre ventilasjon i næringsbygg effektivt etter behov. Dette systemet kan inkludere alt fra mekanisk, sikkerhets- og flomsikkerhet til energibruk, ventilasjon, oppvarming og belysningssystemer.

Byggautomasjon er altså et system som ofte installeres i moderne bygninger som styrer, overvåker og regulerer bygningers tekniske og elektriske anlegg (som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg og kjøleanlegg), for at de skal fungere optimalt sammen. Dette betyr altså at man sikrer at ingen løsninger motarbeider hverandre, som for eksempel at kjøling og varme er aktive i bygget samtidig.

Om du ønsker å gjøre disse systemene “smarte”, kan det kreve installasjon av ny maskinvare i bygget, som sensorer og kontrollsystemer.

Hva gjør byggautomasjon?

Installasjonen er et omfattende system som kontrollerer en rekke viktige funksjoner i et bygg, blant annet:

  • At driften av ulike systemer skal bli forutsigbar, altså at ventilasjonsinnstillingene tilpasser seg etter hva temperaturen er
  • Overvåker bruken av energi og ressurser
  • Reduserer sjansen for menneskelige feil, ved å redusere behovet for manuelle data
  • Skaper en smartere og mer bærekraftig måte å leve og drifte et bygg på
  • Reduserer drifts-, vedlikeholds- og energikostnader

3 fordeler ved å installere automasjon i bygninger

1. Det bruker ressurser når du er til stede

Mange bygg blir kun brukt begrensede deler av døgnet, som for eksempel skoler, kontorbygg og lignende. Siden slike bygg har begrenset med brukstid, er det desto viktigere at bygget driftes optimalt gjennom dagen og natten. 

Ved å installere byggautomasjon vil blant annet tidsstyring og sensorer bidra til at lyset automatisk slår seg på/av, og ventilasjonsanlegget justerer seg etter når folk kommer og går. Du har også mulighet til å stille inn systemet etter egne preferanser.

2. Brukerne blir mer fornøyde

Med et økt fokus på bærekraft og smarte løsninger, har vi blitt mer bevisste på bærekraftige løsninger enn noen gang tidligere. Ved behovsstyrt ventilasjon i bygget ditt kan du skifte ventilasjonsinnstillinger basert på temperatur for å sikre at bygget alltid har et moderat klima. 

Automatisering er en del av energisertifikatet. Sertifiseringer for grønne bygg kan øke markedsverdien av bygningen din og gjøre den mer populær blant kunder.

3. Verdifull innsikt – når og hvor du ønsker

Du kan enkelt få innsikt i bygningen din sine viktige målinger, KPI-er og annen innsikt om bygningens systemer, uten at du trenger å besøke lokalene fysisk.

2 tips om du ønsker et bygg med behovsstyrt ventilasjon

1. Start planleggingsfasen tidlig

Det kan være en fordel å inkludere automasjon allerede i planleggingsfasen av byggeprosjekter. Ved å utforme en god, sammensatt plan for denne typen behovsstyrt ventilasjon, får du altså systemer som samhandler sømløst sammen, og holder driftskostnadene nede på et minimum: en særlig stor fordel når strømprisene er stive, og bygget blir brukt en avgrenset periode av døgnet. 

2. Sørg for jevnlig vedlikehold av byggautomasjon og automatiseringssystemer

For at et anlegg skal fungere på best mulig måte, er det viktig at automasjonen blir riktig prosjektert og utført. Vedlikehold av anlegget er også en avgjørende del av prosessen. Etter installasjon av byggautomasjon bør anlegget evalueres regelmessig for å sikre optimal drift. 

Om man gjør et grundig arbeid før og etter installasjon skal det ikke mye til for å opprettholde verdien av bygget eller eiendommen gjennom hele dens levetid, samtidig som du sikrer et attraktivt bygg for fremtiden.

Hva kan du forvente ved installasjon av behovsstyrt ventilasjon?

Nye, smarte og bærekraftige funksjoner – som byggautomasjon – gir bygningen din et stort fortrinn. Du kan for eksempel forvente at leietakere kan foretrekke din bygning fremfor andre da det gjør livet mer praktisk. Man er også sikret et bedre inneklima samtidig som det driftes bærekraftig. 

Det er også dessuten stor sannsynlighet for at ansatte trives bedre i et miljø som prioriterer automatisering og modernisering; vi vet vel alle hvordan det er å jobbe i et lokale med dårlig luft og man sliter med konsentrasjonen fordi hodet føles tungt.

Høy kompetanse og fokus på energieffektive løsninger

Solheim og Larsen Klima ble stiftet i 2012, og er en totalleverandør av tjenester knyttet til smart automasjon, ventilasjon og kjøling. Vårt fokus ligger i å finne energieffektive løsninger for ventilasjonsaggregater og ventilasjonsanlegg, så vel som ekspertise innen klima. 

Vi er blant annet involvert i flere store, spennende ombyggingsprosjekter i Oslo for å automatisere klimaanlegg. Dette har gitt oss en unik kompetanse og solid erfaring med å utarbeide de beste løsningene for våre kunders behov og ønske.

Solheim og Larsen Klima AS ble startet i 2012, og har i dag over 45 dyktige teknikere med spisskompetanse innen automatisering av kjøling og ventilasjon. 

Alle avtalekunder blir tilbudt en kundekontrakt som gir full oversikt over både pågående og kommende serviceoppdrag. Om det skulle være noe, har vi også et eget døgnåpent servicenummer som alle våre avtalekunder kan ringe ved behov.

Flere tips til godt inneklima

Har du noen spørsmål om inneluft? Våre rådgivere hjelper deg gjerne med å finne gode løsninger for en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig drift.

Les også: