Skedsmotun byttet anlegg for å spare energi

Bakgrunn

Skedsmotun hadde et anlegg med kjøling i nesten 12 år som ikke fungerte optimalt. Kommunen hadde store utgifter med utskiftinger og reparasjoner av ødelagte kompressorer og komponenter. Selve bygget var heller ikke konstruert optimalt for et skikkelig klimaanlegg, med trange kanaler og feilkonstruerte lydfeller. Dette førte til at anlegget gikk på høyt trykk, og det var mye støy.

Utenforstående faktorer fikk også betydning. Alle tekniske rom var plassert midt i bygget i underetasjen med kun 220 cm takhøyde og 210 cm dører. Hvordan skulle man bygge nye aggregater på en kostnadsbesparende måte?

Fremgangsmåte – de mest lønnsomme løsningene

SLK valgte her å se på helheten i byggets konstruksjon, og startet helt fra bunnen av. Det ble blant annet regnet på hvor mye luft som ble tilført bygget og energiforbruket på dagens vifter i tillegg til virkningsgraden på gjenvinningen. Gjennom samtaler med byggets driftsansvarlige og beregning av livssykluskostnader (LCC-verdier) kom vi frem til at det mest lønnsomme ville være å bytte ut hele anlegget inklusive kanaler og aggregater.

Målet var å redusere energiforbruket, redusere støyen og oppnå en «roligere» strøm. Hovedmålet var hele tiden å oppnå god temperatur innendørs om sommeren, i tillegg til at kommunen hadde et uttalt ønske om å redusere energiforbruket til aggregatene.

Våre beregninger viste at kommunen ville redusere energiforbruket med over 1100 MWh hvert år med løsningen vi anbefalte. Det er denne jobben som er så viktig når vi går inn i slike prosjekter.

Roy Anstensen, SLK sin prosjektleder ved Skedsmotun

Våre beregninger viste at kommunen ville redusere energiforbruket med over 1100 MWh hvert år med løsningen vi anbefalte. Det er denne jobben som er så viktig når vi går inn i slike prosjekter.

Roy Anstensen, SLK sin prosjektleder ved Skedsmotun

Målet var å redusere energikostnadene for kommunen

Energiutgifter er en stor utgiftspost i Lillestrøm kommune, som i 2020 ble større da Skedsmo, Fet og Sørum ble en del av storkommunen. Kommunen jobber aktivt med å redusere disse utgiftene, blant annet ved å se på energieffektive ventilasjonsløsninger for byggene. Etter at SLK begynte å jobbe med Lillestrøm kommune, vekter de pris i mindre grad og langsiktig lønnsomhet i større grad når ventilasjonsanlegg skal byttes ut eller repareres.

Når man beregner LCC-verdien, regner man på hvor lang inntjeningstid et aggregat har. Det er lett å fokusere på at et aggregat skal være så rimelig som mulig, men det er ikke alltid de rimeligste aggregatene er like lønnsomme for bygget og dets bruk.

Dyrere aggregat – men sparer penger på sikt

I Skedsmotun sitt tilfelle endte vi med et dyrere aggregat enn opprinnelig tenkt, men sparer samtidig mer på energikostnader. Dermed blir dette en lønnsom investering som nedbetales raskere enn rimeligere aggregater. Forventet nedbetalingstid er ca. 6-7 år.

Anlegget

Utfordringen med plass og trange åpninger ble heller ikke noe problem, ettersom leverandøren IV Produkt tilbød et konsept som heter Easy Access. Det betyr at aggregatet leveres i mindre deler som settes sammen inne på teknisk rom.

På Skedsmotun valgte vi å gå for ThermoCooler HP, som er en integrert kjølevarmepumpe med trinnløs kjøle- og varmeeffekt. Varmepumpen er reversil, og alle delene er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonsaggregatet. Dermed fikk Skedsmotun en totalløsning for oppvarming av ventilasjonsluft og komfortkjøling i ett aggregat – som igjen sørger for svært høy gjenvinningsgrad.

Tips og råd?

Vil du lese mer? Her er et utvalg av artikler vi har skrevet om inneklima og byggautomasjon.